Spatiotemporal variation of nitrate concentrations in soil and groundwater of an intensely polluted agricultural area

Kei Nakagawa, Hiroki Amano, Magnus Persson, Ronny Berndtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatiotemporal variation of nitrate concentrations in soil and groundwater of an intensely polluted agricultural area”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap