Speaking of business ethics: Bourdieu and market morality as a discursive practice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Speaking of business ethics: Bourdieu and market morality as a discursive practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap