specchio di perfezione: Plastic extension of Fugue BWV 1005 by J. S. Bach

Bertrand Chavarria Aldrete, Rachel Koblyakov

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

specchio di perfezione is a light installation on screen for the Fugue BWV 1005 by Johann Sebastian Bach where by the violinist during the performance plays inside the light and shadows of the installation. This plastic extension was created with the performance of violinist Rachel Koblyakov. 3 light projectors, 1 screen (300x200cm minimum)
Originalspråkengelska
Utgivningsformattredimensionellt objekt
StorlekVariable
StatusPublished - 2022 jan. 21

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Bildkonst
  • Scenkonst

Konstnärlig forskning

  • Komposition
  • Utställning/tillställning
  • Uppförande
  • Digital eller visuell produkt
  • Konsert

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”specchio di perfezione: Plastic extension of Fugue BWV 1005 by J. S. Bach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här