Special Issue on Precision Medicine for Brain Cancer in ACS Chemical Neuroscience

Carol L. Nilsson, Kathryn A. Cunningham

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5
Antal sidor1
TidskriftACS Chemical Neuroscience
Volym9
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2018 jan. 17

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Läkemedelskemi

Citera det här