Special Issue: Viral delivery of genes: new frontiers Introduction

Jeffrey H. Kordower, Deniz Kirik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)151-152
TidskriftNeurobiology of Disease
Volym48
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här