Special section editorial: Cancer incidence in five continents including Africa.

Kari Hemminki, Anthony B Miller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2043-2044
TidskriftInternational Journal of Cancer
Volym137
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här