Species diversity of campylobacteria in a wild bird community in Sweden

Jonas Waldenström, S L W On, Richard Ottvall, Dennis Hasselquist, B Olsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Species diversity of campylobacteria in a wild bird community in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap