Specific production of very long-lived core-excited sulfur atoms by 2p(-1)sigma* excitation of the OCS molecule followed by ultrafast dissociation

Reinhold F. Fink, Annika Eschner, Martin Magnuson, Olle Bjorneholm, Ingela Hjelte, Catalin Miron, Margit Bassler, Svante Svensson, Maria Novella Piancastelli, Stacey Ristinmaa Sörensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Specific production of very long-lived core-excited sulfur atoms by 2p(-1)sigma* excitation of the OCS molecule followed by ultrafast dissociation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi