Spectacle use after routine cataract surgery: A study from the Swedish National Cataract Register

Daniel B. Farhoudi, Anders Behndig, Per Montan, Mats Lundström, Charlotta Zetterström, Maria Kugelberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spectacle use after routine cataract surgery: A study from the Swedish National Cataract Register”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap