Spectacle use after routine cataract surgery and vision-related activity limitation

Daniel B. Farhoudi, Anders Behndig, Kaziwe Mollazadegan, Per Montan, Mats Lundström, Maria Kugelberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spectacle use after routine cataract surgery and vision-related activity limitation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap