Spectral Analysis for Signal Detection and Classification: Reducing Variance and Extracting Features

Bidragets översatta titel : Spektralanalys för detektion och klassificering av signaler: Minska varians och extrahera egenskaper

Isabella Reinhold

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

323 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spektralanalys för detektion och klassificering av signaler: Minska varians och extrahera egenskaper”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap