Spectral characterisation of dairy products using photon time-of-flight spectroscopy

Otto Hojager Attermann Nielsen, Arman Subash, Frederik Donbaek Nielsen, Anders Bjorholm Dahl, Jacob Lercke Skytte, Stefan Andersson-Engels, Dmitry Khoptyar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spectral characterisation of dairy products using photon time-of-flight spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar