Spectroscopic observations, spin-orbit functions, and coupled-channel deperturbation analysis of data on the A (1)Sigma(+)(u) and b (3)Pi(u) states of Rb-2

H. Salami, T. Bergeman, B. Beser, J. Bai, E. H. Ahmed, S. Kotochigova, Marjatta Lyyra, J. Huennekens, C. Lisdat, A. V. Stolyarov, O. Dulieu, P. Crozet, A. J. Ross

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spectroscopic observations, spin-orbit functions, and coupled-channel deperturbation analysis of data on the A (1)Sigma(+)(u) and b (3)Pi(u) states of Rb-2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi