Spectroscopy along Decay Chains of Element 114, Flerovium

Anton Såmark-Roth

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

179 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spectroscopy along Decay Chains of Element 114, Flerovium”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap