Spectroscopy along Decay Chains of Element 114, Flerovium

Anton Såmark-Roth

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

179 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat