Sphingosine 1-Phoshpate Receptors are Located in Synapses and Control Spontaneous Activity of Mouse Neurons in Culture

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sphingosine 1-Phoshpate Receptors are Located in Synapses and Control Spontaneous Activity of Mouse Neurons in Culture”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar