Spike generation estimated from stationary spike trains in a variety of neurons in vivo

Anton Spanne, Pontus Geborek, Fredrik Bengtsson, Henrik Jörntell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
280 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat