Spin and orbital moments in Au/Co/Au(111)/W(110) across the spin-reorientation transition-temperature

K Removic-Langer, Jonathan Hunter Dunn, J Langer, D Arvanitis, H Maletta, E Holub-Krappe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spin and orbital moments in Au/Co/Au(111)/W(110) across the spin-reorientation transition-temperature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi