Spin-orbit selectivity observed for the HCl+ ((X)over-tilde (II)-I-2) state using resonant photoemission

RF Fink, F Burmeister, R Feifel, M Bassler, O Bjorneholm, L Karlsson, C Miron, MN Piancastelli, Stacey Ristinmaa Sörensen, H Wang, K Wiesner, S Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spin-orbit selectivity observed for the HCl+ ((X)over-tilde (II)-I-2) state using resonant photoemission”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi