Spinal Epidural Lipomatosis: A Common Imaging Feature in Scheuermann Disease.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spinal Epidural Lipomatosis: A Common Imaging Feature in Scheuermann Disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry