Spiral-like features in the disc revealed by Gaia DR3 radial actions

P. A. Palicio, A. Recio-Blanco, E. Poggio, T. Antoja, P. J. McMillan, E. Spitoni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spiral-like features in the disc revealed by Gaia DR3 radial actions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap