Spjuten från Uppåkra : ritualförstörda eller förbrukade?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

The spears from Uppåkra – ritually destroyed or worn out? : A collection of spearheads excavated at Uppåkra, Uppåkra parish in Scania has, although found in the middle of a settlement, been interpreted as a sacrificial deposit. The damage visible on several spearheads has been attributed to ritual destruction. This paper aims to show that the damage may have been sustained through use, without any intentional destruction taking place.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)80-88
TidskriftFornvännen
Volym107
Nummer2
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Citera det här