Spontaneous Formation of Thiuram Disulfides in Solutions of Iron(III) Dithiocarbamates.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spontaneous Formation of Thiuram Disulfides in Solutions of Iron(III) Dithiocarbamates.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar