Sports physiotherapy: Actions to optimize the health of Para athletes

K Fagher, M Badenhorst, P Van de Vliet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Antal sidor3
TidskriftInternation Journal of Sports Physical Therapy
Volym16
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idrottsvetenskap

Citera det här