Spotting pain in the brain. Towards a useful animal model of pain

Tanja Jensen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

173 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spotting pain in the brain. Towards a useful animal model of pain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi