Spotting pain in the brain. Towards a useful animal model of pain

Tanja Jensen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

176 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat