St Gallen molecular subtypes in screening-detected and symptomatic breast cancer in a prospective cohort with long-term follow-up.

Anna-Karin Falck, Andrada Röme, Mårten Fernö, H Olsson, G Chebil, Pär-Ola Bendahl, Lisa Rydén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Diagnosis by screening mammography is considered an independent positive prognostic factor, although the data are not fully in agreement. The aim of the study was to explore whether the mode of detection (screening-detected versus symptomatic) adds prognostic information to the St Gallen molecular subtypes of primary breast cancer, in terms of 10-year cumulative breast cancer mortality (BCM).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)513–523
TidskriftBritish Journal of Surgery
Volym103
Utgåva5
Tidigt onlinedatum2016 feb. 9
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”St Gallen molecular subtypes in screening-detected and symptomatic breast cancer in a prospective cohort with long-term follow-up.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här