St Gallen molecular subtypes in screening-detected and symptomatic breast cancer in a prospective cohort with long-term follow-up.

Anna-Karin Falck, Andrada Röme, Mårten Fernö, H Olsson, G Chebil, Pär-Ola Bendahl, Lisa Rydén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”St Gallen molecular subtypes in screening-detected and symptomatic breast cancer in a prospective cohort with long-term follow-up.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap