ST2 predicts mortality in patients with acute hypercapnic respiratory failure treated with noninvasive positive pressure ventilation.

Bidragets titel på inmatningsspråk: ST2 predicts mortality in patients with acute hypercapnic respiratory failure treated with noninvasive positive pressure ventilation.

Brynja Jónsdóttir, Marie Ziebell Severinsen, Fredrik Wowern, Carmen San Miguel, Jens P. Götze, Olle Melander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Nedladdningar (Pure)
Bidragets titel på inmatningsspråkST2 predicts mortality in patients with acute hypercapnic respiratory failure treated with noninvasive positive pressure ventilation.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2385-2393
TidskriftInternational journal of chronic obstructive pulmonary disease
Volym14
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Kardiologi

Nyckelord

  • Chronic obstructive pulmonary disease
  • Acute Respiratory Failure
  • Biomarkers
  • ST2
  • noninvasive ventilation
  • Hypercapnia

Citera det här