Stability and change. Glycemic control and lifestyle support in type 2 diabetes.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

121 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stability and change. Glycemic control and lifestyle support in type 2 diabetes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap