Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stability of Linear Systems under Extended Weakly-Hard Constraints”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap