Stable sperm counts during the last 10 years in southernmost Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)49-49
TidskriftInternational Journal of Andrology
Volym33
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här