Iscensätta barnperspektiv: Före, under och efter Barnahusbesök

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

433 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Barnahus syftar till att förbättra utredningar och samarbete mellan myndigheter när barn misstänks ha varit utsatta för brott som misshandel eller sexuella övergrepp. I Barnahus samverkar olika instanser som socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri i en barnvänlig miljö. I stället för att behöva upprepa sin berättelse för olika tjänstemän på olika platser ska barn komma till en plats. I Barnahus tas barn emot för polisförhör och stöd. Barn kommer till barnahus för förhör tillsammans med sina föräldrar eller vårdnadshavare, men om dessa är misstänkta kan barnet kallas till förhör utan deras vetskap eller samtycke. Tingsrätten kan då förordna en särskild företrädare som kan samtycka till polisförhör med barnet och/eller läkarundersökning. Barnet kan då hämtas från sin förskola eller skola till Barnahus för polisförhör och en trygghetsperson, som en lärare eller skolkurator, följer med för att erbjuda barnet trygghet.
I avhandlingen studeras och analyseras händelser i samband med barns Barnahusbesök för polisförhör. Förutom själva besöket inkluderas händelser före och efter besöket, till exempel när barn hämtas till förhör och återvänder efteråt. Fokus är på vad som händer på olika platser och vid olika tidpunkter samt vid förflyttning mellan dessa. Intervjuer med barn (n=8), föräldrar (n=15) och trygghetspersoner (n=16) har genomförts. I analysen används dramaturgiskt perspektiv med teoretiska begrepp och förflyttning mellan roller (micro role transitions). Resultaten visar att barn, föräldrar och trygghetspersoner sällan känner till Barnahus före besöket. Trygghetspersonen förväntas erbjuda barnet trygghet i en ny och okänd situation. När barn kallades till förhör och hämtades från förskolan eller skolan var de inte delaktiga och fick inte veta vad som skulle hända. Barnahuset är iscensatt och anpassat för barn. Under Barnahusbesöket förväntas barnet agera under själva förhöret. Barn som inte bedöms vara i behov av omedelbart skydd kan lämna Barnahus efter förhöret utan att veta vad som händer härnäst. Barnet och dess trygghetsperson återvänder till en vanlig dag i förskolan eller skolan och sina ordinarie roller som elev och lärare. Förväntningarna på barnet, trygghetspersonen och deras relation förändras mellan platser och vid förflyttning. Barn kan möta motstridiga förväntningar under processen, till exempel avseende att säga sanningen eller använda vita lögner. Det finns ett ständigt närvarande spänningsförhållande mellan synen på barn som delaktiga aktörer och som barn i behov av skydd. Förväntningarna förändras i förhållande till tid och plats avseende när barn förväntas vara delaktiga och agera eller vara mer passiva. Möten före, under och efter Barnahusbesök ställer krav på flexibilitet i förhållande till varje barn.
Bidragets översatta titel Staging child perspectives: Before, during and after Barnahus visits
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Handledare
 • Hjort, Torbjörn, handledare
 • Bergendal Arvidsson, Maria, Biträdande handledare
 • Olsson, Ann-Margreth E., Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2021 juni 18
UtgivningsortLund
Förlag
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Defence details
Datum: 2021-06-18
Tid: 10:15
Plats: Online, möteslänk: https://lu-se.zoom.us/j/65815780740
Fakultetsopponent
Namn: Höjer, Ingrid
Titel: Professor
Tillhörighet: Göteborgs universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Socialt arbete

Nyckelord

 • Barnahus
 • barnperspektiv
 • barn som brottsoffer
 • trygghetspersoner
 • iscensättning
 • förflyttning mellan roller

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Iscensätta barnperspektiv: Före, under och efter Barnahusbesök”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här