Star-crossed lovers in Sweden

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

This chapter traces the history, past and present, of Romeo and Juliet in Sweden, by looking at a few memorable productions, translations and adaptations.
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationRomeo and Juliet in European Culture
RedaktörerJuan F. Cerdá, Dirk Delabastita, Keith Gregor
UtgivningsortAmsterdam
FörlagJohn Benjamins Publishing Company
Sidor159-175
ISBN (elektroniskt)978 90 272 6478 7
ISBN (tryckt)978 90 272 0912 2
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Star-crossed lovers in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här