Star scientists as drivers of the development of regions

Michaela Trippl, Gunther Maier

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Star scientists as drivers of the development of regions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi