State-civil society relations in Gramsci, Poulantzas and Bourdieu: Strategic implications for the degrowth movement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”State-civil society relations in Gramsci, Poulantzas and Bourdieu: Strategic implications for the degrowth movement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap