Statin-induced anti-proliferative effects via cyclin D1 and p27 in a window-of-opportunity breast cancer trial.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

261 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Statin-induced anti-proliferative effects via cyclin D1 and p27 in a window-of-opportunity breast cancer trial.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar