Statin-induced anti-proliferative effects via cyclin D1 and p27 in a window-of-opportunity breast cancer trial.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

260 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat