Statin Use and Breast Cancer Risk in the Nurses' Health Study.

Signe Borgquist, Rulla M Tamimi, Wendy Y Chen, Judy E Garber, A Heather Eliassen, Thomas P Ahern

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Statin Use and Breast Cancer Risk in the Nurses' Health Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap