Statin use, HMGCR expression, and breast cancer survival – The Malmö Diet and Cancer Study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Statin use, HMGCR expression, and breast cancer survival – The Malmö Diet and Cancer Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap