Statins, HMGCR and Breast Cancer

Olöf Bjarnadottir

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

602 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Tumörmikromiljö
Handledare
  • Borgquist, Signe, handledare
  • Jirström, Karin, handledare
  • Kimbung, Siker, handledare
  • Hedenfalk, Ingrid, handledare
Tilldelningsdatum2017 dec. 1
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-549-9
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-12-01
Time: 09:00
Place: Belfragesalen, BMC plan D15, Klinikgatan 32, Lund, Sweden
External reviewer
Name: Lindman, Henrik
Title: Associate Professor (MD, PhD)
Affiliation: Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:167

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här