Statistical inference and time-frequency estimation for non-stationary signal classification

Rachele Anderson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

25 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Statistical inference and time-frequency estimation for non-stationary signal classification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics

Computer Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Engineering

Neuroscience