Statistical Modelling of Cell Cycle Dynamics Analysis and Interpretation of BrdUrd DNA FCM-Derived Data

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Statistical Modelling of Cell Cycle Dynamics Analysis and Interpretation of BrdUrd DNA FCM-Derived Data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap