Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här