Steady-State Diffusion in Complex Amphiphilic Films

Christoffer Åberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

84 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Steady-State Diffusion in Complex Amphiphilic Films”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap