Stealth radomes

Sören Poulsen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling behandlar periodiska strukturer som används som frirymdsfilter för elektromagnetiska vågor. Två typer av periodiska strukturer behandlas, nämligen så kallade frekvensselektiva ytor (FSS) och artificiella puck strukturer (APP). En FSS består av en eller flera periodiska gitter av identiska element som är inbäddade i ett godtyckligt antal dielektriska skikt. En APP består av en tjock ledande struktur som är perforerad med aperturer. Så kallade puckar placeras i dessa aperturer och ett gopdtyckligt antal dielektriska skikt fästs på ömse sidor om den ledande stommen.

Frirymdsfilter för elektromagnetiska vågor används i smygradomtillämpningar där radomen dimensioneras för att vara transparent inom frekvensområdet hos den omslutna antennen, medan den för övrigt är reflekterande. Med denna teknik reduceras radarmålytan, vilket ger möjlighet att se utan att synas. Elektromagnetiska filter används också i dikroiska reflektorantenntillämpningar, där reflektorn är antingen reflekterande eller transparent beroende på frekvensen och/eller polarisationen hos det infallande fältet. Denna teknik ger antennen ett kompakt format och hög prestanda. Vidare används elektromagnetiska filter också i väggarna i kontorsbyggnader för att förhindra att signaler från trådlösa nätverk läcker ut, samtidigt som de är transparenta för mobiltelefonsignaler.

Avhandlingen presenterar metoder för elektromagnetisk analys av ovan nämnda filterstrukturer. Momentmetoden, som är är en välkänd och etablerad metod för elektromagnetisk analys i allmänhet, används för beräkna reflektions- och transmissionsegenskaperna hos strukturerna, som antas vara plana och oändliga i två riktningar. Basfunktioner används för att utveckla ytströmmen hos FSS- eller APP-strukturen. Ett kontinuitetsvillkor för basfunktionerna som används i FSS-beräkningar presenteras i avhandlingen. Avhandlingen presenterar också en ny uppsättning så kallade V-dipolbasfunktioner som kan tillämpas för tämligen generell geometri hos FSS-elementen. Vidare presenteras metoder som tillå ter att komplexa material inkluderas i analysen. Dessa metoder är användbara för analys av strukturer som innehåller kompositmaterial, vilket är ett exempel på ett komplext material som har olika egenskaper i olika riktningar i rummet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för elektro- och informationsteknik
Handledare
  • Kristensson, Gerhard, handledare
Tilldelningsdatum2006 juni 9
Förlag
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-06-09
Time: 10:15
Place: Room E:1406, E-building, Ole Römers väg 3, Faculty of Engineering, Lund University

External reviewer(s)

Name: Vardaxoglou, Yiannis
Title: Professor
Affiliation: Loughborough University, United Kingdom

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Stealth radomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här