Steam pretreatment of H2SO4-impregnated Salix for the production of bioethanol

Per Sassner, Carl-Gustav Martensson, Mats Galbe, Guido Zacchi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat