Steering Magnetic Skyrmions with Currents: A Nonequilibrium Green's Functions Approach

Emil Viñas Boström, Claudio Verdozzi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Steering Magnetic Skyrmions with Currents: A Nonequilibrium Green's Functions Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi