Stellar Ages for Galactic Archaeology: Methods and Applications

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

62 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stellar Ages for Galactic Archaeology: Methods and Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi