Stellar Ages for Galactic Archaeology: Methods and Applications

Christian Sahlholdt

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

74 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stellar Ages for Galactic Archaeology: Methods and Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi